Wideo Kary za zmowy cenowe na świecie mniejsze niż przed rokiem

3,17 mld dolarów wyniosły kary za zmowy cenowe nałożone w pierwszym półroczu przez organy antymonopolowe na całym świecie. To o 2 mld mniej niż przed rokiem. Do tego spadku przyczyniła się Unia Europejska. – Producent nie może ustalić, że w Polsce produkt będzie kosztował X, a w Niemczech X + 50 proc. Należy tak prowadzić swoją politykę handlową, żeby w Europie panowała wolna konkurencja cenowa – mówi Małgorzata Kozak, radca prawny w Kancelarii Affre i Wspólnicy.

24.08.2015

Tagi

Powiązane materiały