Wideo Ancyparowicz, RPP: Chciałabym, aby wzrost gospodarczy był o 1 pkt proc. szybszy

– Polityka monetarna powinna wspierać politykę rządową, ale tylko w takim zakresie, w jakim nie koliduje to z misją i celami banku centralnego – prof. Grażyna Ancyparowicz, członkini RPP. – Misją NBP jest dbałość o stabilność siły nabywczej złotego. Tego rodzaju autonomia nie jest sprzeczna z postulatem, aby polityka monetarna była zharmonizowana z celami polityki strukturalnej i polityki fiskalnej.

20.05.2016