Magazyn „Obserwator Finansowy” nr 06

Szanowni Czytelnicy,

Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce najnowszy numer magazynu „Obserwator Finansowy”. Tym razem skupiamy się na tematach związanych ze stabilnością finansową oraz wyzwaniami, przed którymi stają banki centralne w obliczu globalnych zmian ekonomicznych.

Dr Olga Szczepańska w swoim artykule „Stabilność finansowa. Ambitne zadanie banku centralnego przy ograniczonych uprawnieniach” analizuje trudności, jakie napotykają banki centralne w utrzymaniu stabilności finansowej przy istniejących ograniczeniach prawnych i regulacyjnych.

Globalny wzrost inflacji przynosi nowe wyzwania dla polityki monetarnej. Michał Ledóchowski w artykule „Globalne zacieśnienie polityki monetarnej – nowe wyzwania dla banków centralnych” przedstawia, jak te zmiany wpływają na działania banków centralnych na całym świecie.

Piotr J. Szpunar oraz Dr hab. Jacek Kotłowski omawiają konieczność adaptacji analiz i modelowania makroekonomicznego do szoków ostatnich lat w swoim artykule „Dostosowanie analiz i modelowania makroekonomicznego do szoków ostatnich lat”. Ich praca podkreśla potrzebę elastycznego podejścia do nieprzewidywalnych zmian gospodarczych.

Tomasz Jędrzejowicz w artykule „Koniec taniego pieniądza: nadchodzą trudniejsze czasy dla polityki fiskalnej?” przybliża wyzwania, przed którymi stają politycy fiskalni w erze kończącego się taniego pieniądza.

Dr Paweł Bagiński w tekście „W kierunku nowego Bretton Woods? NBP wobec wyzwań dla globalnej architektury finansowej i rozwojowej” zastanawia się nad przyszłością globalnej architektury finansowej i rolą, jaką może w niej odegrać Narodowy Bank Polski.

Zespół w składzie Agnieszka Demale-Cebera, Krzysztof Kruszewski, Dr Mikołaj Szadkowski i Michał Żaczek analizuje „Sytuację majątkową i kapitałową oraz wynik finansowy Narodowego Banku Polskiego za 2021 r.”, oferując dogłębną analizę finansową naszego banku centralnego.

Radosław Kotkowski przygląda się „Zachowaniom płatniczym w Polsce – trendy i wyzwania”, przedstawiając najnowsze dane i analizując zmieniające się nawyki płatnicze Polaków.

Na koniec, Dr Joachim Nagel w artykule „Rola banków centralnych w cyfrowej transformacji rynków finansowych” omawia, jak banki centralne mogą wpływać na cyfrową transformację rynków finansowych i jakie wyzwania przed nimi stoją.

Zapraszamy do lektury tego numeru, który obfituje w wnikliwe analizy i eksperckie opinie. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu wartościowe informacje, które będą inspiracją do dalszych refleksji i dyskusji.

Z wyrazami szacunku, Redakcja „Obserwatora Finansowego”