Multimedia

Polski handel zagraniczny szczególnie narażony na epidemię koronawirusa (podcast)

Polski handel zagraniczny szczególnie narażony na epidemię koronawirusa (podcast)

Powszechne twierdzenia nt gospodarek rozwiniętych to mity (podcast)

Powszechne twierdzenia nt gospodarek rozwiniętych to mity (podcast)

Wielka Brytania na drodze do odbudowy imperium handlowego (podcast)

Wielka Brytania na drodze do odbudowy imperium handlowego (podcast)

Obserwator Finansowy - Dowiesz się więcej

Obserwator Finansowy – Dowiesz się więcej

Ukraińcy, choć niewidzialni w statystykach, podnieśli nam PKB (podcast)

Ukraińcy, choć niewidzialni w statystykach, podnieśli nam PKB (podcast)

Ekonomia jako nauka o zmniejszaniu ubóstwa (podcast)

Ekonomia jako nauka o zmniejszaniu ubóstwa (podcast)

Wpływ spowolnienia w Niemczech na polską gospodarkę ograniczony (podcast)

Wpływ spowolnienia w Niemczech na polską gospodarkę ograniczony (podcast)

USA-Chiny, zamiast uspokojenia – eskalacja (podcast)

USA-Chiny, zamiast uspokojenia – eskalacja (podcast)

Czy powstanie cyfrowy pieniądz banku centralnego? (podcast)

Czy powstanie cyfrowy pieniądz banku centralnego? (podcast)

Polacy coraz rzadziej emigrują, ale jeszcze nie wracają (podcast)

Polacy coraz rzadziej emigrują, ale jeszcze nie wracają (podcast)