Wojciech Charemza

Wojciech Charemza jest ekonomistą  zajmującym się problemami ekonomii stosowanej i finansowej. W latach 1991-2016 był on profesorem na Uniwersytecie w Leicester (Wielka Brytania). W latach 2004-2007 był jednocześnie doradcą Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Obecnie jest profesorem na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, oraz profesorem honorowym na uniwersytecie w Leicester. W Polsce ma tytuł profesora zwyczajnego od 2007 roku. Opublikował  ponad 40 artykułów w periodykach naukowych mających co najmniej 30 punktów na aktualnej liście ministerialnej, 6 książek i prac zbiorowych. Przed długi czas był naczelnym redaktorem pisma naukowego Economic Change and Restructuring, którego jest obecnie redaktorem honorowym.


Ostatnie publikacje autora Wojciech Charemza