Tomasz Kleszcz

Tomasz Kleszcz jest ekonomistą w Wydziale Analiz Polityki Pieniężnej Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP.