Robert Shiller

Shiller

Robert Shiller jest profesorem Yale University i współtwórcą indeksu cen amerykańskich nieruchomości Case-Shiller Index.

Otrzymał Nagrodę Nobla za empiryczne badania cen aktywów.