Paweł Kowalewski

Kowalewski

Jest pracownikiem Departamentu Operacji Krajowych Narodowego Banku Polskiego.

W latach 2012-14 był analitykiem w Deutsche Bundesbanku. Wcześniej kierował pracami Biuro ds. Integracji ze Strefą Euro w NBP.

Pracował w ośrodkach badawczych w Polsce i Austrii, wykładał, pracował w Ministerstwie Finansów. Jest współautorem podręcznika na temat rynków finansowych, który otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. W 2000 roku obronił doktorat poświęcony tematyce euro.

Opinie wyrażone przez autora nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.