Paweł Bagiński

Paweł Bagiński jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i studiów doktoranckich w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. Specjalizuje się w zagadnieniach finansowania rozwoju globalnego, pomocy rozwojowej dla krajów rozwijających się, międzynarodowych banków rozwoju oraz finansowania projektów infrastrukturalnych. Obecnie pracuje jako doradca ekonomiczny w Departamencie Zagranicznym NBP, gdzie zajmuje się współpracą Polski z Azjatyckim Bankiem Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) oraz Grupą Banku Światowego. Wcześniej pracował m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (przy programie polskiej pomocy rozwojowej), Fundacji im. Stefana Batorego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Autor kilkunastu publikacji nt. pomocy i współpracy rozwojowej.

Opinie wyrażone przez autora nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.