Patrycja Beniak

Absolwentka stosunków międzynarodowych oraz finansów i bankowości na Szkole Głównej Handlowej. Od ponad dziesięciu lat jest pracownikiem Narodowego Banku Polskim. W trakcie pracy zajmowała się bardzo zróżnicowaną tematyką – od badania koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki poprzez analizę fundamentalną na potrzeby zarządzania rezerwami walutowymi po komunikację polityki pieniężnej RPP i monitorowanie polityki pieniężnej głównych banków centralnych. Obecnie jest zatrudniona jako doradca w Wydziale Strategii Polityki Pieniężnej Departamentu Analiz Ekonomicznych. Jej głównym zainteresowaniem naukowym są niekonwencjonalne narzędzia polityki pieniężnej – ich konstrukcja, kanały oddziaływania, skuteczność i wpływ na rynki wschodzące. Ponadto, interesuje się zagadnieniami nierówności, zarówno dochodowych, jak i majątkowych, i ich wpływem na wzrost gospodarczy. Przed podjęciem pracy w Narodowym Banku Polskim była zatrudniona w Ministerstwie Finansów oraz w sektorze bankowym, gdzie zajmowała się przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu. W związku z tym w kręgu zainteresowań leży również tematyka AML/CFT oraz bankowości islamskiej.

Artykuły publikowane w Obserwatorze Finansowym wyrażają jej prywatne poglądy i nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.