Nouriel Roubini

Nouriel Roubini – profesor Stern School of Business Uniwersytetu Nowojorskiego. Założył Roubini Macro Associates. Jest uważany za ekonomistę, który przewidział kryzys z roku 2008. Wcześniej piastował stanowisko starszego ekonomisty w Radzie Doradców Ekonomicznych działającej przy Białym Domu, gdzie zajmował się relacjami międzynarodowymi. Pracował również dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Systemu Rezerwy Federalnej – banku centralnego USA oraz dla Banku Światowego.