Mirosława Kaczmarek

dr hab. Mirosława Kaczmarek jest profesorem UEP w Katedrze Badań Rynku i Usług. Jej działalność naukowo-badawcza koncentruje się na zachowaniach konsumentów na rynku usług bankowości internetowej i mobilnej oraz zastosowaniu metod statystycznej analizy wielowymiarowej w analizie tych zachowań. Ponadto zajmuje się problematyką pomiaru jakości użytkowej serwisów internetowych i aplikacji mobilnych banków oraz realizuje badania ilościowe i jakościowe w tym obszarze.