Milica Milojević

Milica Milojević jest analitykiem ekonomicznym oraz dziennikarzem ekonomicznym z doświadczeniem korporacyjnym, bankowym i konsultingowym. Pisała artykuły o gospodarce monetarnej i politycznej, a także z zakresu historii ekonomicznej Serbii i Bałkanów.