Marcin Hołda

Marcin Hołda jest doradcą w Wydziale Analiz Gospodarki Światowej Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP.