Magdalena Kozińska

Dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym, Instytucie Bankowości i Katedrze Bezpieczeństwa Systemu Bankowego SGH. Starszy ekonomista w Departamencie Stabilności Finansowej NBP.

 

W artykułach autorka wyraża własne opinie, a nie oficjalne stanowisko NBP.