Łukasz Matuszczak

Dr Łukasz Matuszczak jest ekspertem ekonomicznym w Wydziale Rachunku Bieżącego Bilansu Płatniczego w Departamencie Statystyki NBP.