Łukasz Czernicki

Łukasz Czernicki  jest ekonomistą, doktorantem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Społecznych na Uniwersytecie w Poczdamie. Ukończył studia makroekonomiczne na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Związany z Polskim Instytutem Ekonomicznym, gdzie od 2019 r. pełnił funkcję szefa Zespołu Strategii. Zajmował się  też doradztwem biznesowym w zakresie transformacji cyfrowych instytucji finansowych. Autor analiz i raportów dotyczących zagadnień ekonomicznych i regulacyjnych. Stały współpracownik Obserwatora Finansowego w latach 2016 – 2017. Opracowywał m.in. cykliczny przegląd danych „Oko na gospodarkę”. Od kwietnia 2020 roku główny ekonomista Ministerstwa Finansów.