Krzysztof Stępień

26.stępień_17J0863-2

Analityk rynków finansowych. Raz w miesiącu analizuje dla Obserwatora rynek kapitałowy, ocenia trendy na giełdzie. Nie doradza – wskazuje kierunki. Potrafi przystępnie pisać o zawiłym świecie giełdowych wskaźników.

Wiedzę zdobywał w gazecie Parkiet, gdzie stał się jednym z najbardziej wnikliwych analityków, nie tylko polskiego rynku kapitałowego.