Krzysztof Jajuga

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga wykłada w Katedrze Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.