Jakub Olipra

Jakub Olipra jest ekonomistą w Credit Agricole Bank Polska oraz doktorantem w Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jego obszar badań i zainteresowań naukowych obejmuje analizy rynku rolno-spożywczego.