Dariusz Rostkowski

Redaktor Obserwatora Finansowego. Pracuje w NBP od 2007 roku, wcześniej urzędnik państwowy w MSZ i dziennikarz najważniejszych polskich tytułów prasowych (1990-2006). Uzyskał tytuł MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W ostatnich latach zajmował się edukacją finansową – w szczególności projektami mającymi na celu podniesienie wiedzy ekonomicznej środowisk wykluczonych: osób z mniejszych miejscowości, seniorów, trudnej młodzieży itd.