Andrzej Raczko

Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego (dr nauk ekonomicznych) wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2001-2002 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów nadzorujący zarządzanie długiem publicznym, współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i Unią Europejską. Minister finansów w okresie 2003-2004, następnie zastępca dyrektora wykonawczego w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego w okresie 2010-2016.

 

Opinie wyrażone przez autora nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.