Aleś Alachnovič

Ekonomista, wiceprezes fundacji naukowej CASE Białoruś, starszy konsultant w Zespole Analiz Ekonomicznych EY.

 

Absolwent ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz London School of Economics, studiował zarządzanie w National Taiwan University. Obecnie doktorant Szkoły Głównej Handlowej.

 

Specjalizuje się w analizach makroekonomicznych i branżowych gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej oraz innych krajów posocjalistycznych.