Adam Hetmańczuk

Dr Adam Hetmańczuk jest adiunktem w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.