Kontakt

Wydawca serwisu: Narodowy Bank Polski
ISSN 2956-3259

Obserwator Finansowy
Warszawa 00-919
ul. Świętokrzyska 11/21

tel. +48 22 185 91 85
e-mail: redakcjaof@nbp.pl