Wirtualne równoważenie oczekiwań w Jackson Hole

Milena Kabza

Prezes Fed zasygnalizował podczas sympozjum w Jackson Hole, że ograniczanie skali luzowania ilościowego może zacząć się już w bieżącym roku. Oś konferencji stanowiła natomiast dyskusja dotycząca zróżnicowanego wpływu szoku gospodarczego wywołanego pandemią na sektory gospodarki.