Ukraińskie finanse publiczne w warunkach wojny

Michał Kozak

Rosyjska agresja i spowodowany nią drastyczny spadek PKB bardzo negatywnie odbiły się na stanie finansów publicznych Ukrainy.