Strefa Gazy – biedniejsi niż Ukraina

Trwa konflikt w strefie Gazy wyniszczający gospodarkę Autonomii Palestyńskiej. A ponadto w przeglądzie opinii i wiadomości z kraju i świata warto przeczytać m.in. o pogłębiających się problemach gospodarki europejskiej, pierwszym dniu w ZUS dla ok. 14 milionów członków OFE i partnerstwie Hollywood z władzą.
Strefa Gazy – biedniejsi niż Ukraina

mobilna2Strefa Gazy – trwa konflikt równie krwawy jak we wschodniej Ukrainie, a zbombardowanie szkoły ONZ w Gazie kilka dni temu wzbudziło na świecie powszechne oburzenie (jak twierdzi Izrael Hamas od dawna wykorzystuje placówki międzynarodowe do umieszczania w nich terrorystów i przechowywania broni, z której ostrzeliwuje Izrael). W strefie Gazy mieszka według danych Banku Światowego 1,8 mln ludzi, a w całej Autonomii Palestyńskiej ponad 4 mln, wytwarzających produkt krajowy wart nieco ponad 10 mld dolarów (2012 rok), co daje ok. 2,5 tys. USD na osobę. Jednak PKB per capita w strefie Gazy (1715 dol.) stanowi zaledwie połowę tego, który powstaje na zachodnim brzegu Jordanu. Wzrost gospodarczy jest bardzo zmienny, w 2012 roku wyniósł 13,8 procent, w ubiegłym roku tempo wzrostu spadło do 1,5 procenta. Jeszcze bardziej obniżył się na zachodnim brzegu Jordanu, jednak szczątkowe informacje są tak podawane, że nie można być do końca pewnym, czy dotyczą całej Autonomii czy strefy Gazy. Bezrobocie w Gazie wynosi 30-40 procent. Według wstępnych szacunków Autonomii i ONZ obecna faza konfliktu przyniosła strefie Gazy straty w wysokości 3 mld dol. Dotychczas Bank Światowy zainwestował na terytoriach palestyńskich około 900 mln dolarów.

Wojnie w strefie Gazy poświęca okładkę najnowszy The Economist. Jednak zarówno briefing jak i komentarz patrzą na konflikt przez pryzmat jego skutków dla Izraela, który „wygrywa bitwę, ale przegrywa wojnę”.

uslugi1Ścieżka Abrahama to jeden z najbardziej ambitnych projektów społeczno-gospodarczych na terenach objętych od dziesiątków lat konfliktami. Obecnie istnieje 500 kilometrów szlaku turystycznego dla ambitnych, w przyszłości jego długość ma wynieść 5 tys. kilometrów na terenie Turcji, Syrii, Zachodniego Brzegu Jordanu, Jordanii i Izraela. Od 2008 roku skorzystało z niego 4 tysiące turystów.

pieniadze5Pierwszy dzień w ZUS-ie dla ok. 14 milionów członków OFE, którzy nie złożyli deklaracji, że chcą w nich pozostać. Ich bieżące składki będzie konsumował ZUS (zgromadzone też, ale stopniowo w okresie przedemerytalnym). Z tej okazji NIK publikuje informację, której sam tytuł jest już pouczający „ZUS przejął środki z OFE”. NIK pozytywnie ocenia przygotowanie ZUS do tej operacji, ale dodaje, że „pogłębiający się deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wskazuje, że w dłuższej perspektywie, bez wsparcia z budżetu państwa, może nie wystarczyć środków na wypłatę świadczeń emerytalnych”. W materiale NIK w końcowej części zamieszczono wyliczenia wskazujące, że pomimo przejęcia środków OFE, deficyt ZUS będzie stale rósł do 2030 roku, a potem od 2040. Możliwe, że w połowie stulecia system zawali się, gdyż deficyt będzie już trzy i pół – czterokrotnie wyższy niż obecnie.

Bilans Europy coraz gorszy. Akcje firm europejskich spadły poniżej poziomu z początku roku, notowania portugalskich o 10 procent tylko w ciągu jednego tygodnia.

rynki-finansowe4Saga Espirito Santo dobiega końca – notowania największego banku portugalskiego spadły w piątek o kolejne 40 procent, m.in. po informacji, że Goldman Sachs zamyka spekulacyjną inwestycję w jego akcje z ogromnymi stratami. Być może już w ciągu weekendu nadejdzie informacja o pomocy publicznej dla BES, co może oznaczać jego nacjonalizację. Inne banki portugalskie, które uzyskały pomoc w 2012 roku w łącznej wysokości ponad 6 mld euro, zaczynają spłacać dług. Kwotowanie akcji BES zostało w piątek po południu zawieszone.

makroekonomia7Z kraju informowałem, że wskaźnik PMI spadł poniżej granicznej wartości 50, co oznacza, że przemysł wkracza w fazę recesji (spadku aktywności). Jednak nadal więcej przedsiębiorstw sygnalizuje wzrost zatrudnienia niż spadek. Komentuje Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Lewiatana: „Zestawienie negatywnych sygnałów świadczących o osłabieniu w przemyśle z pozytywnym sygnałem dotyczącym zatrudnienia wskazuje, że przedsiębiorstwa przemysłowe widzą jednak szanse powrotu do trendu wzrostowego, inaczej bowiem nie podejmowałyby decyzji o przyjmowaniu nowych pracowników. Na pewno jednak mamy silne zróżnicowanie między branżami, z których część (np. meble, czy produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, produkcja metali) rośnie, ale większość branż już w czerwcu odnotowała spadki”.
Autorka uważa, że przyczyny pogarszającej się koniunktury tkwią w nasilającym się kryzysie rosyjskim.

wiadomosciNasz wybór to woda do picia, czy woda niezbędna w produkcji energii konwencjonalnej. Na jedno i drugie zasobów nie wystarczy – wynika z kilku prac badawczych ostatnio opublikowanych. W 2020 roku 30-40 procent ludności świata nie będzie miało bezpośredniego dostępu do czystej wody pitnej.

Partnerstwo Hollywood z amerykańską władzą, które zaczęło się już na początku XX wieku nadal dynamicznie rozwija się. Na przykład w 2002 roku subsydia do produkcji filmów oferowało 5 stanów, obecnie już 45 stanów proponuje filmowcom specjalne przywileje finansowe, gotówkę i granty (przeciętnie każdy stan wykłada 31 mln dolarów rocznie). Subsydia polegają także m.in. na specjalnym dostępie do sprzętu wojskowego (bombowce, samoloty myśliwskie, helikoptery), żołnierzy i materiałów archiwalnych w zamian za pożądaną wymowę filmów wojennych.

mobilna2
uslugi1
pieniadze5
rynki-finansowe4
makroekonomia7
wiadomosci

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Elektryfikacja na rynku motoryzacyjnym mocno przyspiesza

Kategoria: Analizy
Wiele światowych koncernów samochodowych rozszerza produkcję pojazdów elektrycznych, choć robi to z różną intensywnością. Powodzenie tego procesu to nie tylko kwestia proklimatycznej legislacji i właściwego alokowania subsydiów, ale także skuteczne zmniejszenie obaw konsumentów.
Elektryfikacja na rynku motoryzacyjnym  mocno przyspiesza

Wojenne tendencje ukraińskiej wymiany handlowej

Kategoria: Trendy gospodarcze
Rosyjska agresja radykalnie zmieniła strukturę eksportu Ukrainy. Kluczowy dotąd sektor metalurgiczny stopniowo traci na znaczeniu, niemal dwie trzecie wpływów ze sprzedaży towarów za granicę przynosi ukraińskie rolnictwo. Silnie zmieniły się też kierunki eksportu.
Wojenne tendencje ukraińskiej wymiany handlowej

Odbudowa po konflikcie zbrojnym. Wnioski dla Ukrainy

Kategoria: Trendy gospodarcze
Niezależnie od tego, kiedy i na jakich warunkach skończy się wojna w Ukrainie, odbudowa tego kraju będzie zadaniem skomplikowanym i kosztownym. Społeczność międzynarodowa wspierająca ten proces nie musi jednak działać w kompletnej próżni, ponieważ w przeszłości realizowano już przedsięwzięcia o podobnym charakterze. Warto wykorzystać wcześniejsze doświadczenia, nawet jeśli przeszłe uwarunkowania były odmienne od tych, z którymi mamy lub będziemy mieli do czynienia w Ukrainie.
Odbudowa po konflikcie zbrojnym. Wnioski dla Ukrainy