Rejestr klauzul niedozwolonych UOKiK wymaga zmian

Rejestr w założeniu miał wyeliminować nieuczciwe praktyki rynkowe. - W rzeczywistości stał się kolejną kłodą podkładaną pod nogi polskim przedsiębiorcom - pokazuje Artur Bilski z Forum Obywatelskiego Rozwoju.
Rejestr klauzul niedozwolonych UOKiK wymaga zmian

CC BY Piotr Drabik

Analiza przeprowadzona w ramach projektu „Ulepszprawo.pl” wskazuje, że

  • rejestr jest nieprzejrzysty – poszczególne klauzule wielokrotnie powtarzają się (z niewielkimi zmianami), co utrudnia zapoznawanie się z jego treścią;
  • brak jest uzasadnień do wyroków, czy choćby wyjaśnień, dlaczego dany zapis uznano za niedozwolony;
  • Strony nie mają możliwości zawarcia ugody co skazuje je na niekończące się spory sądowe.

Artur Bilski sugeruje, że rozwiązaniem problemu może być:

  • odejście od systemu weryfikacji konkretnych klauzul na korzyść abstrakcyjnego modelu analizy niedozwolonych zapisów umownych, w oparciu o pewne, powtarzalne, schematy zachowań niezgodnych z prawem;
  • zawarcie w odnośnikach do znajdującego się na stronie UOKiK rejestru uzasadnień do wyroków ws. niedozwolonych postanowień umownych;
  • podawanie i aktualizacja przykładów najczęściej występujących klauzul niezgodnych z prawem ze wskazaniem istoty naruszenia.

Cała analiza na stronie Forum Obywatelskiego Rozwoju.

CC BY Piotr Drabik

Tagi