Lekcja Alibaby

Przegląd informacji i opinii z mediów na świecie zaczynamy dziś od lekcji płynących z dwóch wydarzeń - debiutu giełdowego chińskiej platformy handlu elektronicznego Alibaba i referendum w Szkocji. A ponadto: o badaniach opinii na temat światowego handlu, o prawdziwych kosztach podatków, oraz o różnych metodach walki z bezdomnością.
Lekcja Alibaby

finanse-publiczne - Kopia„Time” wylicza cztery lekcje, jakie płyną z IPO Alibaby: coraz więcej globalnych liderów będzie pochodziło z krajów rozwijających się. Kraje wschodzące są w stanie budować spółki akcyjne najwyższej klasy – t.zw. blue chipy. Konsumenci z krajów rozwijających się będą rządzić światem. Twoja następna praca będzie w chińskiej lub hinduskiej firmie.

Natomiast Ryan McMaken na stronie mises.org pisze o pięciu lekcjach z referendum szkockiego. M.in. takich: globalne elity boją się secesji i decentralizacji, ruchy secesyjne nadal będą dopominać się o prawo decydowania, amerykańskie poglądy na temat secesjonistów są parafialne i ukształtowane przez wojnę secesyjną, a zwolennicy secesji są wedle nich albo zwolennikami bałkanizacji, albo rasistami. Potencjalna secesja jest dobrym argumentem przetargowym do wydobycia korzyści ekonomicznych od „centrali”, wreszcie centralizacja nie jest warunkiem niezbędnym do ekonomicznego sukcesu – w zglobalizowanym świecie Wenecja nie potrzebuje Rzymu, by handlować z Chinami.

finanse-publiczne - KopiaPew Research przeprowadził wielki międzynarodowy sondaż poglądów mieszkańców ponad 40 krajów na temat wolnego handlu i inwestycji zagranicznych. 81 procent uważa, że handel jest korzystny, 54 proc. – że tworzy miejsca pracy i tylko 26 proc., że obniża ceny. Mieszkańcy państw rozwijających się mają generalnie lepszą opinie o pożytkach płynących z handlu, są też otwarci w większym stopniu na kupowanie przez firmy zagraniczne przedsiębiorstw w ich kraju (mieszkańcy krajów rozwiniętych są przeciwni, krajów wschodzących – znajdują się pośrodku). Bardzo sceptyczni jeśli chodzi o pożytki z handlu są Amerykanie, Japończycy, a w Europie Włosi i Francuzi.

51 proc. Polaków na pytanie, czy handel tworzy, czy likwiduje miejsca pracy odpowiedziało, że tworzy, co jest przeciętnym wynikiem w grupie krajów wschodzących. 38 proc. uważa, że handel prowadzi do podwyższenia płac – to poniżej przeciętnej. 40 proc., że kupowanie polskich firm przez zagraniczne jest korzystne, to również akceptacja poniżej przeciętnej w krajach wschodzących.

W obszernym artykule także wiele innych ciekawych wyników oraz rozważania, jak to rokuje w negocjacjach na temat porozumień o wolnym handlu – transpacyficznego i transatlantyckiego.

pieniadzeO prawdziwych kosztach podatków piszą trzej autorzy z Ball State University w Indianie. Różnica między faktycznym kosztem podatków i uzyskanymi wpływami wynosi w USA 30-50 proc. w przypadku podatków dochodowych i od pracy. Jest także całkiem spora (25-40 proc.) w przypadku podatków od konsumpcji, mimo że nie ma tam skomplikowanego VAT, lecz jest prostszy w obsłudze podatek od sprzedaży. Różnica ta ujmuje koszt administracji podatkowej, koszty wdrażania przepisów, kontroli ich przestrzegania i wymuszania stosowania. Także koszty ponoszone przez płatników – czas poświęcany na wypełnianie formularzy, uczenie się zmian stale wprowadzanych przez rząd, opłacanie prawników i doradców etc. Nadto autorzy sprawdzili, jak podręczniki akademickie przedstawiają te koszty – otóż w sposób, który je zaniża i skłania do rozdymania wydatków publicznych gdy dzisiejsi studenci zaczną pracę w administracji.

pracaGospodarka Wielkiej Brytanii, a zwłaszcza zatrudnienie, rosną coraz szybciej. Tymczasem wpływy podatkowe z indywidualnego podatku dochodowego – nie. The Economist analizuje przyczyny – wynika to z faktu zastępowania pełnoetatowych miejsc pracy przez różne elastyczne formy zatrudnienia i z tego, że miejsca pracy powstają w niskopłatnych usługach, a każdy nowy podatnik najpierw korzysta z wysokiej (10 tys. funtów) kwoty wolnej od opodatkowania. Nadto płace są w stagnacji, a jeśli rosną to wolniej niż inflacja, więc kolejne grupy podatników wpadają w przedziały o niższej stopie podatkowej, bo w Wielkiej Brytanii istnieje waloryzacja progów podatkowych (wstrzymana od lat w Polsce).

gazociagWydobycie gazu metoda frackingu to nowy schemat Ponziego, ma dużo wspólnego z bąblem dotcomów i hipotecznym – twierdzi autor tekstu z portalu zerohedge cytując liczne opinie z ostatnich dwóch lat na temat kosztownych inwestycji w wydobycie gazu łupkowego. Tylko 10 proc. odwiertów w ciągu 7 lat zwróciło koszty prowadzenia prac.

 

wiadomosci10 sygnałów, że może nadchodzić globalne załamanie finansowe wylicza John Ficenec z Telegraph. To m.in.: osłabienie tempa wzrostu w Chinach, spadek cen rudy żelaza i ropy naftowej a także innych surowców, co oznacza, że światowy popyt słabnie, wyprzedaż akcji małych spółek i spółek technologicznych, przewartościowanie aktywów na rynkach amerykańskich i akcji na rynku brytyjskim oraz zapowiadane podwyższenie stóp procentowych w przyszłym roku przez Bank Anglii i FED.

1aJak poradzić sobie z bezdomnością? Dać bezdomnym mieszkania. James Surowiecki w New Yorkerze opisuje strategię Housing First stanu Utah, który zdecydował się walkę z bezdomnością zacząć od ofiarowania mieszkań bezdomnym, a nie od leczenia, kuracji antyalkoholowej itd. Okazuje się, że to metoda korzystna także ekonomicznie. Z analiz wynika, że przeciętny bezdomny kosztuje budżet stanowy 43 tysięcy dolarów rocznie przy tradycyjnej opiece, a zapewnienie mu mieszkania tylko 17 tysięcy.

OF

 

finanse-publiczne - Kopia
finanse-publiczne - Kopia
pieniadze
praca
gazociag
wiadomosci
1a

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Sektor nieformalny: szkody wywołane przez pandemię

Kategoria: Trendy gospodarcze
Na rynkach wschodzących i rozwijających się zjawisko nieformalnej aktywności gospodarczej spotęgowało szkody spowodowane wybuchem pandemii, a teraz staje się zagrożeniem dla procesu ożywienia gospodarczego.
Sektor nieformalny: szkody wywołane przez pandemię

Zmieniający się charakter przepływów kapitałowych

Kategoria: VoxEU
Kanały przepływów kapitałowych zmieniły się od czasu globalnego kryzysu finansowego. Większe znaczenie ma finansowanie rynkowe, widoczna jest rosnąca zależność od zobowiązań w walucie krajowej i zmniejszenie stabilności bezpośrednich inwestycji zagranicznych, szczególnie w przypadku gospodarek wschodzących.
Zmieniający się charakter przepływów kapitałowych

Poprawa warunków handlu ma niejednorodny wpływ na wzajemne obroty

Kategoria: Trendy gospodarcze
Spadek kosztów handlu pobudza wymianę handlową między krajami mającymi wcześniej ograniczone relacje handlowe, gdzie istnieje największy potencjał do wzrostu. Jednak nie widać takich efektów, lub są one wyraźnie słabsze w przypadku państw, które już prowadzą intensywną wymianę handlową.
Poprawa warunków handlu ma niejednorodny wpływ na wzajemne obroty