Klienci w sieci czyli polska bankowość coraz bardziej cyfrowa

Liczba klientów bankowości internetowej jest już niemal równa liczbie mieszkańców Polski.
Klienci w sieci czyli polska bankowość coraz bardziej cyfrowa

Na koniec 2018 r. zawartych było ponad 38 mln umów umożliwiających korzystanie z konta przez internet. Średnie roczne tempo wzrostu w ostatnich 8 latach wynosiło 11 proc – piszą eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

Tylko około połowa bankowych kont internetowych jest aktywnie użytkowana (tj. właściciel loguje się przynajmniej raz w miesiącu). Jeszcze szybciej rośnie w Polsce wykorzystanie bankowości mobilnej oraz aplikacji na urządzenia mobilne.

Ponad 11,2 mln klientów loguje się do swojego konta z urządzenia mobilnego, a niemal 8 mln robi to za pomocą aplikacji mobilnej. W ostatnich dwóch latach liczba użytkowników aplikacji rosła przeciętnie o 50 proc. rocznie, a całej bankowości mobilnej o 28 proc.

Dynamicznie rosnąca liczba użytkowników bankowości cyfrowej pokazuje otwartość Polaków na nowe technologie. Mimo zrównania się liczby kont z liczbą mieszkańców Polski potencjał dalszego wzrostu tego typu usług jest znaczny – uważają analitycy PIE.

Liczba wszystkich klientów banków wynosi w Polsce ponad 46 mln, z czego 44 mln to klienci detaliczni (według danych PRnews.pl). Wskazują na to również porównania międzynarodowe – w Polsce 57 proc. aktywnych internautów deklaruje korzystanie z bankowości internetowej, przy średniej dla UE na poziomie 64 proc.

Wzrost popularności internetowych kanałów komunikacji z bankami może też być jedną z przyczyn spadku zatrudnienia w tym sektorze oraz ograniczania liczby placówek banków – ocenia PIE. Biorąc pod uwagę potencjał rozwoju bankowości internetowej i mobilnej, tu również można spodziewać się utrzymania trendu.

Oprac. DR

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Raporty
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (04–08.04.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce

Otwarta bankowość staje się światowym standardem

Kategoria: Analizy
Regulacje dotyczące otwartej bankowości wdrażane są w coraz większej liczbie krajów na wszystkich kontynentach. Jednak główną barierą jej rozwoju jest brak zaufania i niewiedza klientów instytucji finansowych.
Otwarta bankowość staje się światowym standardem

W pandemii klienci więcej wymagają od banków

Kategoria: Analizy
Personalizacja kontaktów i oferty oraz większa sprawność banków w kanałach cyfrowych staje się podstawowym wymogiem klientów. Pandemia przyśpieszyła transformację cyfrową sektora, ale nie wszystkie banki nadążają za zmianą.
W pandemii klienci więcej wymagają od banków