Autor: Obserwator Finansowy

Jak firmy oceniają pomoc państwa

Z pomocy publicznej w Polsce korzysta 34 proc. przedsiębiorstw, najczęściej w formie dotacji, ulg podatkowych oraz kredytów lub pożyczek preferencyjnych. Eksperci Polskiego Instytutu ekonomicznego zbadali, jak oceniana jest ta pomoc.
Jak firmy oceniają pomoc państwa

Udział przedsiębiorstw korzystających z pomocy publicznej zmienia się wraz z wielkością firmy. Jak wykazały badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), średnio jest to co trzecie przedsiębiorstwo.

W dużych firmach (mierzonych liczbą zatrudnionych) na korzystanie z pomocy publicznej wskazuje aż 62 proc. badanych, w przedsiębiorstwach średnich – 50 proc., w małych – 31 proc., a w mikroprzedsiębiorstwach – zaledwie 22 proc. respondentów.

Najczęściej wskazywane formy pomocy publicznej to: dotacje, ulgi podatkowe oraz kredyty lub pożyczki preferencyjne.

Przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu, przeprowadzonym przez PIE we wrześniu 2018 r. na próbie 1000 firm, oceniły zmiany w polityce gospodarczej rządu z punktu widzenia potencjalnego wpływu na ich funkcjonowanie.

Na poniższym wykresie pokazano różnice między ocenami pozytywnymi i negatywnymi, odnoszącymi się do poszczególnych instrumentów wsparcia. Najlepiej ocenione zmiany w polityce rządu wskazywane przez duże przedsiębiorstwa to: wprowadzenie zasady rozstrzygania wątpliwości co do stanu faktycznego na korzyść przedsiębiorcy, dostępność środków unijnych oraz dostępność pomocy publicznej.

Przedsiębiorstwa średnie najlepiej oceniają zmiany zasad zawieszania działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwa małe pozytywnie odbierają zmiany dotyczące wprowadzenia zasad przyjaznej dla przedsiębiorców interpretacji przepisów prawa. Przedsiębiorstwa mikro doceniają dostępność pomocy publicznej i możliwość ustanowienia pełnomocnika przez jednoosobowe przedsiębiorstwa.

Tylko w przypadku mikro-firm zanotowano ujemny bilans ocen pozytywnych w stosunku do negatywnych. Dotyczy on takich instrumentów, jak: ograniczanie biurokracji, zmiany w prawie pracy, stosowanie split payment, powołanie rzecznika MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw), wprowadzenie Pracowniczych Programów Emerytalnych, zmiany w prawie podatkowym, ograniczanie nieuczciwej konkurencji.

Im większa firma, tym lepsza ocena pomocy publicznej.

Ocena poszczególnych instrumentów wsparcia jest bardzo uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa. Im większa firma, tym większa przewaga ocen pozytywnych nad negatywnymi. Najbardziej krytyczne opinie wyrażali mikroprzedsiębiorcy, chociaż w tej grupie występuje także zjawisko niewystarczającej znajomości poszczególnych rozwiązań.

Jak wynika z badań PIE, przedsiębiorstwa raczej przychylnie oceniają politykę gospodarczą rządu. Wprawdzie wiele z wprowadzonych regulacji, zwłaszcza zmian przepisów prawa pracy i podatkowego, ocenianych jest krytycznie, to jednak wiele rozwiązań, w tym związanych z przyjęciem tzw. konstytucji biznesu, oceniono wysoko.

oprac. DR

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Publiczna pomoc za prywatne pieniądze

Kategoria: Analizy
Publiczna pomoc za prywatne pieniądze

Jak wielka jest luka CIT?

Kategoria: Raporty
Jak wielka jest luka CIT?

Bruksela niechętnie, ale zgadza się na pomoc publiczną

Kategoria: Analizy
Bruksela niechętnie, ale zgadza się na pomoc publiczną

Popularne artykuły

Gdzie będzie polska gospodarka za lat 5, 10

Kategoria:
Gdzie będzie polska gospodarka za lat 5, 10

Finanse publiczne: Brak długofalowego myślenia

Kategoria: Rynki kapitałowe
Finanse publiczne: Brak długofalowego myślenia

Bankowość pod okiem Allaha

Kategoria: Rynek bankowy
Bankowość pod okiem Allaha

Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium

Kategoria: Polityka pieniężna
Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium

Łosoś nie zastąpi ropy. Norwegia w kryzysie

Kategoria: Wskaźniki ekonomiczne
Łosoś nie zastąpi ropy. Norwegia w kryzysie

Pracownicy widmo, czyli jak komputery wynajmują ludzi do prostych prac

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pracownicy widmo, czyli jak komputery wynajmują ludzi do prostych prac