Artykuły

USA: W I sprzedaż detaliczna spadła o 0,8 proc. mdm

USA: W I sprzedaż detaliczna spadła o 0,8 proc. mdm

Polska Agencja Prasowa
KNF: Wskaźnik ROE sektora bank. na koniec XII '23: 12,91 proc.

KNF: Wskaźnik ROE sektora bank. na koniec XII ’23: 12,91 proc.

polska
KE obniżyła prognozę wzr. PKB strefy euro w '24 do 0,8 proc.

KE obniżyła prognozę wzr. PKB strefy euro w ’24 do 0,8 proc.

Polska Agencja Prasowa
KE utrzymała prognozę wzrostu PKB Polski w '24 na poz. 2,7 proc.

KE utrzymała prognozę wzrostu PKB Polski w ’24 na poz. 2,7 proc.

Polska Agencja Prasowa
BŚ: Potrzeba 486 mld dol. na odbudowę Ukrainy ze zniszczeń woj.

BŚ: Potrzeba 486 mld dol. na odbudowę Ukrainy ze zniszczeń woj.

Polska Agencja Prasowa
GUS: Inflacja w styczniu 2024 r. wyniosła rdr 3,9 proc.

GUS: Inflacja w styczniu 2024 r. wyniosła rdr 3,9 proc.

Polska Agencja Prasowa
GUS: Po XII nadwyżka w obrotach tow. handlu zagr.: 10,6 mld euro

GUS: Po XII nadwyżka w obrotach tow. handlu zagr.: 10,6 mld euro

Polska Agencja Prasowa
PIE: W ‘23: 4,1 mld zł nadpłat miesięcznych kredytów mieszk.

PIE: W ‘23: 4,1 mld zł nadpłat miesięcznych kredytów mieszk.

Polska Agencja Prasowa
UK: Produkcja przemysłu w XII ’23 wzrosła o 0,6 proc. mdm

UK: Produkcja przemysłu w XII ’23 wzrosła o 0,6 proc. mdm

Polska Agencja Prasowa
UK: PKB w IV kwartale 2023 r. spadł o 0,3 proc. kdk

UK: PKB w IV kwartale 2023 r. spadł o 0,3 proc. kdk

Polska Agencja Prasowa