USA: Liczba nowych miejsc pracy w październiku: +261 tys.

Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w październiku 2022 r. o 261 tys. wobec oczekiwanej zwyżki o 193 tys. i wzrostu o 315 tys. miesiąc wcześniej, po korekcie z 263 tys. – podał amerykański Departament Pracy.

Stopa bezrobocia w USA wyniosła 3,7 proc., oczekiwano 3,6 proc. wobec 3,5 proc. miesiąc wcześniej.

Wynagrodzenia godzinowe wzrosły o 4,7 proc. rdr, a mdm o 0,4 proc. vs. konsensus 4,7 proc. i 0,3 proc.

Szersza miara stopy bezrobocia (U-6), bardziej odzwierciedlająca sytuację na rynku pracy w USA, wyniosła 6,8 proc. wobec 6,7 proc. miesiąc wcześniej.

Liczba miejsc pracy w amerykańskim sektorze prywatnym wzrosła o 233 tys., podczas gdy miesiąc wcześniej wzrosła o 319 tys., po rewizji z 288 tys. Oczekiwano 200 tys.

Departament Pracy podał również, że wskaźnik zatrudnienia określający, jaki odsetek ludności w wieku produkcyjnym pracuje zawodowo, wyniósł 62,2 proc. wobec 62,3 proc. miesiąc wcześniej. Oczekiwano 62,3 proc.

kkr/ ana/


Artykuły powiązane

Jak napięte są rynki pracy w Stanach Zjednoczonych?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Badanie wskazuje, że rynki pracy w Stanach Zjednoczonych są obecnie bardzo „ciasne” i prawdopodobnie jeszcze przez pewien czas przyczyniać się będą do utrzymania presji inflacyjnej.
Jak napięte są rynki pracy w Stanach Zjednoczonych?

Duży potencjał zatrudnienia w zielonej gospodarce

Kategoria: Analizy
Transformacja proklimatyczna światowych gospodarek przyczyni się do powstania wielu miejsc pracy wymagających specyficznych kompetencji, co zrekompensuje spadek zatrudnienia w branżach wysokoemisyjnych. Obecny kryzys energetyczny spowolni, ale nie zatrzyma tych tendencji, a nowe trendy już widać.
Duży potencjał zatrudnienia w zielonej gospodarce

Uchodźcy na rynku pracy: bilans na plus i liczne wyzwania

Kategoria: Analizy
Napływ obywateli Ukrainy do Polski może się okazać zastrzykiem kapitału ludzkiego dla niektórych branż, borykających się z brakami kadrowymi. Jednak kobiety i dzieci nie wypełnią wakatów w budownictwie i przemyśle.
Uchodźcy na rynku pracy: bilans na plus i liczne wyzwania