Skuza, MF: Wynik JST na koniec ’22 będzie lepszy od prognoz

Wynik finansowy jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2022 r. będzie dużo lepszy od tego, co prognozowały same JST – powiedział wiceminister finansów Sebastian Skuza. Nadwyżka JST po trzech kwartałach bieżącego roku wyniosła ok. 14,9 mld zł.

„Wstępne dane po trzech kwartałach pokazują pewną stabilizację finansów samorządowych. Nadwyżka po trzech kwartałach wyniesie ok. 14,9 mld zł, ok. 29,9 mld zł wyniosłaby nadwyżka operacyjna. Te szacunki nie uwzględniają jeszcze 13,7 mld zł, które są przekazywane samorządom w czwartym kwartale. Wynik jednostek samorządu terytorialnego będzie dużo lepszy od tego, który same zaprognozowały – myślę, że wszyscy się zgodzą, że JST nie zamkną się w tym roku 40-mld deficytem” – powiedział Skuza, podczas XV konferencji BGK dla JST.

„W 2022 r. jednostki samorządu terytorialnego weszły z buforem środków w wysoki 52 mld zł, był to solidny bufor na trudny rok. Myślę, że ten bufor powinien się utrzymać również na rok 2023 r.” – dodał.

Jak wynika z Informacji zbiorczej za II kwartał 2022 r., publikowanej przez resort finansów, jednostki samorządu terytorialnego w 2022 r. planują deficyt w wysokości 48,5 mld zł wobec nadwyżki 17,4 mld zł w 2021 r.

pat/ osz/


Artykuły powiązane

Ceny uprawnień do emisji CO2 − wartość fundamentalna czy spekulacja?

Kategoria: Ekologia
W ostatnim czasie dostrzegalny jest drastyczny wzrost cen unijnych uprawnień do emisji (EUA, European Union Allowance). Wzrost ten ma niebagatelny wpływ na gospodarkę, zwłaszcza z punktu widzenia oddziaływań inflacyjnych, co w dużej mierze wynika z faktu, że systemem handlu emisjami objęte są spółki z sektora energetycznego. Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS) wprowadzony został w celu redukcji gazów cieplarnianych, do czego zobowiązała się UE w ramach Konwencji klimatycznej.
Ceny uprawnień do emisji CO2 − wartość fundamentalna czy spekulacja?

Kalendarium Wschodnie

Kategoria: Trendy gospodarcze
Poniżej w plikach pdf odpowiadających wybranym datom publikujemy Kalendarium Wschodnie. Jest to kalendarium istotnych wydarzeń gospodarczych z obszaru Rosji i Ukrainy opartych na najciekawszych informacjach z mediów działających w tych krajach.
Kalendarium Wschodnie