Rząd przyjął projekt rozszerzający SSE na całą Polskę

Preferencje podatkowe w nowej SSE uzależnione od miejsca inwestycji, jej charakteru i jakości tworzonych miejsc pracy; premiowane inwestycje w miastach średnich, tracących funkcje gospodarcze i społeczne – to niektóre założenia projektu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, który przyjął we wtorek rząd.

Dotychczas obszar objęty Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi wynosił 25 tys. ha, czyli 0,08 proc. powierzchni kraju. Zgodnie z przyjętym we wtorek przez rząd projektem ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, zachęty podatkowe – jak poinformowało w komunikacie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Rozwoju – będą dostępne w całej Polsce, na terenach, na których można prowadzić działalność gospodarczą. „Celem zmian jest zwiększenie oferty atrakcyjnych terenów inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów” – wskazano.

Według wiceszefa resortu przedsiębiorczości i technologii Tadeusza Kościńskiego, preferencje podatkowe będą uzależnione od miejsca inwestycji, jej charakteru i jakości tworzonych miejsc pracy. „Te trzy jasne kryteria sprawią, że zostanie wykorzystany potencjał całego kraju” – powiedział wiceminister, cytowany w komunikacie MPiT.

Kościński przewiduje, że prace nad ustawą zakończą się w parlamencie w I kwartale 2018 r., „tak, aby już na początku drugiego kwartału przedsiębiorcy mogli korzystać z udogodnień”.

„Szerzej otwieramy się na MŚP, które dotychczas w niewielkim stopniu były reprezentowane w Strefach” – wskazała cytowana w komunikacie resortu minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Jak zaznaczono w komunikacie, premiowane będą głównie przedsięwzięcia, które mają wpływ na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek, a w konsekwencji na rozwój gospodarczy Polski.

„Chodzi m.in. o transfer wiedzy, prowadzenie działalności B+R, rozwój klastrów, ale także zapewnienie korzystnych warunków dla pracowników, w tym tych wykraczających poza standardowe świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych” – wskazano. Dodano, że premiowane będą też inwestycje w miastach średnich, tracących funkcje gospodarcze i społeczne. „Na preferencje będą mogły liczyć również pozostałe regiony, w których występuje wysokie bezrobocie” – podkreślono.


Tagi