Premier: Wysoce prawdopodobna nowelizacja budżetu w II poł. roku

Jest wysoce prawdopodobne, że w drugiej połowie roku budżet państwa będzie nowelizowany, ale na ten moment nie ma takiej konieczności – poinformował na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

„Ustawa budżetowa jeszcze nie została zaakceptowana w całym cyklu legislacyjnym, trudno mówić o nowelizacji czegoś, co nie zostało przyjęte. W dalszej część roku, zarówno ze względu na wyższe wskaźniki inflacyjne – które średniorocznie mogą przekroczyć 6 proc., może nawet będą oscylowały wokół 7 proc., mówię średniorocznie, może nawet więcej – one będą to uwzględniały, parametry nowej, znowelizowanej ustawy. Dzisiaj taka nowelizacja byłaby przedwczesna” – powiedział premier.

„Gdzieś w drugiej połowie roku raczej, myślę, że to wysoce prawdopodobne, że do takiej nowelizacji może dojść. Na ten moment nie ma takiej koniczności” – dodał.

pat/ asa/


Artykuły powiązane

Czego można się dowiedzieć o oczekiwaniach inflacyjnych

Kategoria: VoxEU
Oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych są zwykle zawyżone, systematycznie niesymetryczne i skorelowane z cechami społecznymi i demograficznymi. Badanie tych niejednorodności i ich wpływu na zagregowane wyniki gospodarcze jest obecnie kluczowym wyzwaniem dla decydentów politycznych.
Czego można się dowiedzieć o oczekiwaniach inflacyjnych

Ekonomiści nie przewidują wzrostu inflacji w Wielkiej Brytanii

Kategoria: Trendy gospodarcze
Ekonomiści nie przewidują istotnego wzrostu inflacji w gospodarce brytyjskiej w najbliższym dziesięcioleciu. Główne czynniki oddziałujące na inflację w tym okresie to dynamika wzrostu gospodarki brytyjskiej, brexit, zadłużenie publiczne i czynniki globalne.
Ekonomiści nie przewidują wzrostu inflacji w Wielkiej Brytanii

Pandemia podniosła oczekiwania inflacyjne konsumentów w strefie euro

Kategoria: Trendy gospodarcze
To, w jakim stopniu średnio- i długookresowe oczekiwania inflacyjne reagują na przejściowe czynniki, ma wpływ na dynamikę inflacji. Badanie pokazało, że silny szok pandemiczny przyczynił się do wzrostu oczekiwań inflacyjnych konsumentów w strefie euro.
Pandemia podniosła oczekiwania inflacyjne konsumentów w strefie euro