Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

Japonia: PKB w IV kw. 2023 r. spadł o 0,4 proc. kdk

Polska Agencja Prasowa

Rosja: Eksport spadł, kraj jest coraz bardziej zależny od Azji

Polska Agencja Prasowa

NBP: Jacek Kotłowski został p.o. dyrektora DABE NBP

Polska Agencja Prasowa

USA: Indeks wniosków o kredyt hipoteczny MBA: -2,3 proc.

Polska Agencja Prasowa

Eurostat: W IV kw. ’23 PKB strefy euro pozostał bez zmian kdk

Polska Agencja Prasowa

Eurostat: Zatrudnienie w Polsce w IV kw. +235,7 tys. osób kdk

Polska Agencja Prasowa

Eurostat: Produkcja przemysłowa w Polsce w XII ’23 +0,5 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa

MF: W I ‘24 sprzedaż obligacji detalicznych wyniosła 5,76 mld zł

Polska Agencja Prasowa

GUS: PKB w IV kwartale 2023 r. wzrósł o 1,0 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa