Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

Minutes EBC: Wielkość programu PEPP proporcjonalna do ryzyka

NBP przesuwa publikację projekcji inflacji i PKB na 17 lipca

Turcja: Na poziomie 8,25 proc. CTB utrzymał benchmarkową st. repo

ZUS: 139,8 mln zł przekazał w tym tygodniu zakład do OFE

Kościński: Jeśli UE nie zdecyduje o pod. cyfrowym, zrobimy to sami

Szwed, MRPiPS: Od I – 27 V wpływy do FUS spadły o 5,3 proc. rdr

NBP: Dodatkowe niedecyzyjne posiedzeniu RPP 25 sierpnia ’20

W maju wzrosła o 2,35 proc. mdm wartość aktywów OFE

6 mld euro pomocy od KE to zielone światło dla Lufthansy

Niemcy: Na VII indeks nastrojów konsumentów wyniósł -9,6 pkt