Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

Hiszpania: Do końca VI zaczną działać hotele i sklepy

GUS wraca do publikacji szybkich szacunków CPI

MNB pozostawił główną stopę proc. na poziomie 0,9 proc.

Hiszpania: Największa redukcja etatów od 2012 r. spow. epidemią

MF: Wypłaty rekompensat za wzr. cen prądu pogorszą syt. sektora

GUS: W Polsce w I kw. na granicy UE odprawiono 5,7 mln cudzoziem.

GUS: W I kw. ’20 wydatki związane z podróżami turystów -17 proc.

Koszt tarczy antykryzysowej dla finansów pub. w ’20 to 2,6 mld zł

Szwecja: Bank centralny utrzymał stopy procentowe bez zmian

BIEC: Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury mocno spadł w IV