Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

PFR: Spadek o 3,77 proc. rdr zapotrzebowania na prąd w Polsce

NBP: Kredyty udzielone w III przez banki na mieszkania i konsumpcję

GUS: Szacunek wskaźnika cen tow. i usług konsumpcyjnych w IV ’20

Hiszpania: W I kw. 2020 r. PKB spadł o 5,2 proc. kdk

Francja: Wydatki konsumentów w marcu 2020 r. -17,9 proc. mdm

Francja: W I kwartale 2020 r. PKB -5,8 proc. kdk, -5,4 proc. rdr

Chiny: Indeksy PMI w przemyśle, usługach w kwietniu ’20

Belgia: Od stycznia do marca ’20 gospodarka zmalała o 3,9 proc.

NBP odkupił obligacje za 13,2 mld zł, w tym papiery BGK za 8,76 mld

Czechy: Stan wyjątkowy wprow. w związku z COVID-19 przedł. do 17 V