Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

Bank Hiszpanii spodziewa się spadku PKB ponad 21 proc.

GUS: 13018,2 tys. osób, o 1,5 proc. więcej rdr pracowało w 2019 r.

BIEC: W VI 2020 r. WWK wzrósł w Polsce o 9 pkt mdm

Francja: Nastroje konsumentów w VI popr. się mocniej niż oceniano

CPB: O 12,1 proc. mdm spadł World Trade Monitor w kwietniu

OSR: 2,13 mld zł to koszt wypłaty zasiłku opiekuńczego do 12 VII

53,4 mld zł w ramach programów pomocowych wypłacił firmom PFR

Zamówienia na dobra trwałe w USA w V w górę o 15,8 proc. mdm

PKB USA spadł w I kw. o 5,0 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk

Liczba nowych bezrobotnych w USA wzrosła o 1,48 mln