Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

KIG: W 2020 r. eksport z Polski spadnie o 9,5 proc. rdr

Pengab wzrósł w czerwcu 2020 r. o 17,9 pkt do minus 5,5 pkt

KE: Wskaźniki nastrojów w gosp. Polski i oczek. inflacyjnych w VI

BIEC: W czerwcu 2020 r. WRP wzrósł do 73,1 pkt z 72,2 pkt mdm

Japonia: W V sprzedaż detaliczna +2,1proc. mdm; rdr -12,3 proc.

53,7 mld zł w ramach programów pomocowych wypłacił firmom PFR

Citi podwyższa prognozę dynamiki PKB Polski w ’20 do -4,0 proc.

Deflator PCE w USA w maju 0,5 proc. rdr, a bazowy 1,0 proc. rdr

NBP odkupił na przetargu obligacje za 2,4 mld zł

MF: RPP nie organizuje konferencji bo wydłużył się czas posiedzeń