Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

Niemcy: Działania banku w progr. EBC niezgodne z konstytucją

MF: Na później będzie wstrzymana i przesunięta reforma w OFE

Wlk. Brytania: W IV ’20 indeks PMI w usługach wyniósł 13,4 pkt

GUS: 1,4 mld zł wyniosły wyniki OFE w 2019 r.

NBP: Banki planują kontynuację zaostrzenia polityki kredytowej

MFiPR: O 4 mld zł większa wartość umów o dofinansowanie z UE

W V ’20 nastroje inwestorów w eurostrefie lekko się poprawiły

Indeksy PMI w IV ’20 w przemyśle Hiszpanii, Włoch, Francji, Niemiec

PIE: W zal. od scenariusza w ’20 PKB Polski spadnie o 4,0 – 7,1 proc.

Polska: W IV ’20 wskaźnik PMI na poziomie 31,9 pkt vs 42,4 pkt w III