Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

IRG SGH: W II kw. poprawiły się nastroje konsumentów

Polska Agencja Prasowa

USA: Brak porozumienia na temat podniesienia limitu zadłużenia

Polska Agencja Prasowa

Francja chce zredukować emisję gazów ciepl. o 50 proc. do ‘30

Polska Agencja Prasowa

Bullard, Fed: Dwie podw. stóp w ’23 potrzebne do obniżenia infl.

Polska Agencja Prasowa

MF rozważa wsparcie JST dodatk. środkami z budżetu państwa w ’23

Polska Agencja Prasowa

MF: Zadłużenie SP na koniec IV wzrosło o 0,8 proc. mdm

Polska Agencja Prasowa

GUS: Spadek produkcji w kwietniu odnotowano w 25 działach gosp.

Polska Agencja Prasowa

GUS: W V w większości obszarów gosp. oceny kon. zbliżone do IV

Polska Agencja Prasowa

GUS: Spadek przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w IV

Polska Agencja Prasowa

GUS: Produkcja przemysłowa w kwietniu rdr spadła o 6,4 proc.

Polska Agencja Prasowa