Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

NBP: Kredyty na nier. dla gosp. dom. w VI mdm: 526 859,0 mln zł

Polska Agencja Prasowa

NBP: Wartość kredyt. konsump. spadła w VI o 591,2 mln zł mdm

Polska Agencja Prasowa

NBP: Podaż pieniądza (M3) w VI wzrosła o 6,5 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa

Rosja: Bank centralny obniżył stopy proc. o 150 pb. do 8 proc.

Polska Agencja Prasowa

EBC może we wrześniu podwyższyć stopy proc. o 25 albo 50 pb.

Polska Agencja Prasowa

Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym

Polska Agencja Prasowa

UK: Spadek indeksu PMI w przemyśle i w usługach w VII

Polska Agencja Prasowa

GUS: 52,7 proc. firm sekt. przem. odłoży decyzje inwestycyjne

Polska Agencja Prasowa

GUS: Koniunktura w kilku obszarach gosp. w lipcu 2022 r.

Polska Agencja Prasowa

Spadek indeksu PMI w strefie euro w przem. i w usługach w VII

Polska Agencja Prasowa