Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

W czerwcu ceny konsumpcyjne w strefie euro +0,3 proc. rdr

GUS: Inflacja CPI w VI ’20 wyniosła rdr 3,3 proc., mdm 0,7 proc.

W I kwartale 2020 r. spadek PKB Hiszpanii i Czech

Wlk. Brytania: W I kw. 2020 r. PKB -2,2 proc. kdk, a rdr -1,7 proc.

MFiPR: O 4,8 mld zł zwiększyła się wart. umów o dofinansow. z UE

Chiny: Indeksy PMI w usługach, w przemyśle w czerwcu 2020 r.

Japonia: Stopa bezrobocia, produkcja przemysłowa w maju

Konsensus PAP: Inflacja w czerwcu wyniosła 2,8 proc. rdr

Fitch podtrz. progn. dynamiki PKB Polski: ’20 -3,2 proc., ’21 +4,5 proc.

Inflacja HICP w Niemczech w VI wyniosła 0,8 proc. rdr