Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

Prezes NBP o wpływie propozycji wyborczych na CPI w ’24 i ’25

Polska Agencja Prasowa

GUS: Udział sprzedaży internetowej w sprzedaży det. w IV: 8,1 proc.

Polska Agencja Prasowa

Indeks PMI w usługach strefy euro w maju ’23 wyniósł 55,9 pkt

Polska Agencja Prasowa

W maju indeks PMI w strefie euro w przemyśle wyniósł 44,6 pkt

Polska Agencja Prasowa

GUS Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w IV ‘23: -7,3 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa

GUS: Produkcja budowlano-montażowa w IV wzrosła o 1,2 proc.

Polska Agencja Prasowa

Niemcy: Indeks PMI w usługach w maju ’23 wyniósł 57,8 pkt

Polska Agencja Prasowa

Niemcy: Indeks PMI w przemyśle w maju ’23 wyniósł 42,9 pkt

Polska Agencja Prasowa

Francja: Indeks PMI w usługach w maju ’23 wyniósł 52,8 pkt

Polska Agencja Prasowa

Francja: Indeks PMI w przemyśle w maju ’23 wyniósł 46,1 pkt

Polska Agencja Prasowa