NBP: Zwiększenie udziału firm oczekujących wzrostu CPI

Wzrósł udział przedsiębiorstw oczekujących wzrostu inflacji konsumenta w Polsce lub stabilizacji wskaźnika na obecnych poziomach – podano w najnowszej wersji raportu NBP „Szybki Monitoring”.

„Od II kw. 2022 r. oczekiwania inflacyjne przedsiębiorstw dotyczące inflacji CPI (w horyzoncie najbliższych 12 miesięcy) przybliżane statystyką bilansową wyraźnie spadły i są obecnie istotnie niższe od długookresowej średniej (32,9 pkt proc.), pomimo ich pewnego wzrostu w III kw. 2023 r. (do 15,0 pkt proc. z 6,8 pkt proc. w poprzednim badaniu). Wzrost ten wynikał ze zwiększenia się udziału przedsiębiorstw prognozujących wzrost inflacji CPI (16,5 proc. wobec 11,8 proc. w czerwcu 2023 r.) lub jej utrzymanie na dotychczasowym poziomie (14,4 proc. wobec 11,5 proc. w czerwcu)” – napisano.

„Jednocześnie obniżył się udział podmiotów oczekujących jej spadku (do 51,0 proc. z 59,6 proc. w czerwcu). Wzrost wskaźnika oczekiwań nastąpił przy dynamicznie obniżającym się, jednak nadal wysokim, poziomie referencyjnym (10,8 proc. rdr wobec 14,7 proc. w poprzednim badaniu)” – dodano.

tus/ ana/


Artykuły powiązane