NBP: Więcej firm deklarowało brak opłacalności eksp. w III kw.

Zwiększył się odsetek eksporterów deklarujących brak opłacalności, mimo że wobec deprecjacji złotego w III kw. 2023 r. opłacalność cenowa polskiego eksportu wzrosła i była relatywnie wysoka – podano w najnowszej wersji raportu NBP „Szybki Monitoring”.

„Wobec deprecjacji złotego w III kw. 2023 r. opłacalność cenowa polskiego eksportu wzrosła i ukształtowała się na relatywnie wysokim poziomie. Mimo to zwiększył się zarówno odsetek eksporterów deklarujących brak opłacalności sprzedaży eksportowej, jak i wskazywany przez nich udział nieopłacalnego eksportu w przychodach z tego tytułu” – napisano.

Średni, deklarowany przez przedsiębiorstwa, kurs progowy opłacalności eksportu w euro był – w okresie wypełniania ankiety przez przedsiębiorstwa – mocniejszy od kursu rynkowego o 8,1 proc. (wobec 5,5 proc. przed kwartałem).

W przypadku dolara kurs progowy opłacalności eksportu był natomiast mocniejszy od kursu rynkowego o 9,3 proc. (wobec 6,3 proc. przed kwartałem).

„Notowany, mimo wzrostu odchylenia kursu rzeczywistego od średniego kursu progowego opłacalności, wzrost skali deklarowanego przez firmy nieopłacalnego eksportu, mógł wynikać z faktu, że deprecjacja złotego nastąpiła dopiero we wrześniu (tj. na koniec III kw. 2023 r.)” – dodano.

Kurs euro, przy którym eksport staje się nieopłacalny, wg ankiety NBP, w II kw. 2023 r. wynosił 4,24, tyle samo co poprzednim kwartale, a dolara 3,90 vs 3,91.

Kurs euro, przy którym import staje się nieopłacalny w II kw. 2023 r. wynosił 4,86 vs 4,93 kwartał wcześniej, a dolara 4,56 vs. 4,71.

tus/ ana/


Artykuły powiązane

Ewolucja polityki kursowej Chin

Kategoria: Analizy
Chiny od dawna wykorzystywały politykę kursu walutowego jako instrument realizacji proeksportowej strategii wzrostu gospodarczego. Dążyły w ten sposób do poprawy konkurencyjności cenowej chińskiego eksportu, a w rezultacie do wzrostu PKB oraz znaczącej nadwyżki rachunku obrotów bieżących.
Ewolucja polityki kursowej Chin

Ceny podniosły dynamikę polskiego handlu zagranicznego

Kategoria: Analizy
W II kwartale br. nastąpiło wyraźne przyspieszenie nominalnej dynamiki obrotów towarowych w polskim handlu zagranicznym, do czego przyczyniły się rosnące ceny transakcyjne.
Ceny podniosły dynamikę polskiego handlu zagranicznego

Złoty na drodze ku normalności (cz. 2)

Kategoria: Trendy gospodarcze
Dewaluacja z 27 sierpnia 1993 r. nieco zmąciła dobry nastrój wywołany wejściem Polski na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego. Jest jednak rzeczą oczywistą, że polepszenie wizerunku danej waluty musi być poprzedzone trwałą poprawą kondycji gospodarczej. A ta ostatnia nie może ograniczać się wyłącznie do jednego wskaźnika gospodarczego, czyli wzrostu PKB.
Złoty na drodze ku normalności (cz. 2)