NBP: Więcej firm deklarowało brak opłacalności eksp. w III kw.

Zwiększył się odsetek eksporterów deklarujących brak opłacalności, mimo że wobec deprecjacji złotego w III kw. 2023 r. opłacalność cenowa polskiego eksportu wzrosła i była relatywnie wysoka – podano w najnowszej wersji raportu NBP „Szybki Monitoring”.

„Wobec deprecjacji złotego w III kw. 2023 r. opłacalność cenowa polskiego eksportu wzrosła i ukształtowała się na relatywnie wysokim poziomie. Mimo to zwiększył się zarówno odsetek eksporterów deklarujących brak opłacalności sprzedaży eksportowej, jak i wskazywany przez nich udział nieopłacalnego eksportu w przychodach z tego tytułu” – napisano.

Średni, deklarowany przez przedsiębiorstwa, kurs progowy opłacalności eksportu w euro był – w okresie wypełniania ankiety przez przedsiębiorstwa – mocniejszy od kursu rynkowego o 8,1 proc. (wobec 5,5 proc. przed kwartałem).

W przypadku dolara kurs progowy opłacalności eksportu był natomiast mocniejszy od kursu rynkowego o 9,3 proc. (wobec 6,3 proc. przed kwartałem).

„Notowany, mimo wzrostu odchylenia kursu rzeczywistego od średniego kursu progowego opłacalności, wzrost skali deklarowanego przez firmy nieopłacalnego eksportu, mógł wynikać z faktu, że deprecjacja złotego nastąpiła dopiero we wrześniu (tj. na koniec III kw. 2023 r.)” – dodano.

Kurs euro, przy którym eksport staje się nieopłacalny, wg ankiety NBP, w II kw. 2023 r. wynosił 4,24, tyle samo co poprzednim kwartale, a dolara 3,90 vs 3,91.

Kurs euro, przy którym import staje się nieopłacalny w II kw. 2023 r. wynosił 4,86 vs 4,93 kwartał wcześniej, a dolara 4,56 vs. 4,71.

tus/ ana/


Artykuły powiązane

Ewolucja polityki kursowej Chin

Kategoria: Analizy
Chiny od dawna wykorzystywały politykę kursu walutowego jako instrument realizacji proeksportowej strategii wzrostu gospodarczego. Dążyły w ten sposób do poprawy konkurencyjności cenowej chińskiego eksportu, a w rezultacie do wzrostu PKB oraz znaczącej nadwyżki rachunku obrotów bieżących.
Ewolucja polityki kursowej Chin

Ceny podniosły dynamikę polskiego handlu zagranicznego

Kategoria: Analizy
W II kwartale br. nastąpiło wyraźne przyspieszenie nominalnej dynamiki obrotów towarowych w polskim handlu zagranicznym, do czego przyczyniły się rosnące ceny transakcyjne.
Ceny podniosły dynamikę polskiego handlu zagranicznego

Akumulatory liderem polskiego eksportu w 2021 roku

Kategoria: Analizy
Wśród najważniejszych pozycji w naszym eksporcie w 2021 r. tradycyjnie najliczniej reprezentowana jest branża motoryzacyjna. Podobnie jak w 2020 r., najwyższą wartość eksportu odnotowano w przypadku akumulatorów litowo-jonowych.
Akumulatory liderem polskiego eksportu w 2021 roku