NBP: W IV kw. mniejsze trudności z przenoszeniem kosztów na ceny

Przedsiębiorstwa oczekują, że w IV kw. 2023 r. trudności z przenoszeniem wzrostu kosztów produkcji na ceny oferowanych produktów i usług mogą nieco się zmniejszyć – podano w najnowszej wersji raportu NBP „Szybki Monitoring”.

„Przedsiębiorstwa oczekują, że w IV kw. 2023 r. trudności z przenoszeniem wzrostu kosztów produkcji na ceny oferowanych produktów i usług mogą nieco się zmniejszyć. Niższy niż w poprzednim badaniu jest bowiem udział podmiotów prognozujących duże trudności w tym obszarze (46 proc. wobec 52 proc. w poprzednim kwartale)” – napisano.

„Spadek ten może częściowo wynikać z malejącej presji kosztowej, a także lekkiej poprawy uwarunkowań popytowych. Wzrost możliwości transmisji kosztów na ceny odnotowano w niemal wszystkich analizowanych sekcjach, poza hotelarstwem i gastronomią, w których – podobnie jak w przemyśle i transporcie – udział podmiotów oczekujących dużych trudności z przerzucaniem wzrostu kosztów na odbiorców jest relatywnie wysoki. Mniejsze trudności w tym zakresie oczekiwane są natomiast w pozostałych sekcjach usługowych, w tym w szczególności w administrowaniu i działalności wspierającej” – dodano.

tus/ osz/


Artykuły powiązane