NBP: W IV kw. mniejsze trudności z przenoszeniem kosztów na ceny

Przedsiębiorstwa oczekują, że w IV kw. 2023 r. trudności z przenoszeniem wzrostu kosztów produkcji na ceny oferowanych produktów i usług mogą nieco się zmniejszyć – podano w najnowszej wersji raportu NBP „Szybki Monitoring”.

„Przedsiębiorstwa oczekują, że w IV kw. 2023 r. trudności z przenoszeniem wzrostu kosztów produkcji na ceny oferowanych produktów i usług mogą nieco się zmniejszyć. Niższy niż w poprzednim badaniu jest bowiem udział podmiotów prognozujących duże trudności w tym obszarze (46 proc. wobec 52 proc. w poprzednim kwartale)” – napisano.

„Spadek ten może częściowo wynikać z malejącej presji kosztowej, a także lekkiej poprawy uwarunkowań popytowych. Wzrost możliwości transmisji kosztów na ceny odnotowano w niemal wszystkich analizowanych sekcjach, poza hotelarstwem i gastronomią, w których – podobnie jak w przemyśle i transporcie – udział podmiotów oczekujących dużych trudności z przerzucaniem wzrostu kosztów na odbiorców jest relatywnie wysoki. Mniejsze trudności w tym zakresie oczekiwane są natomiast w pozostałych sekcjach usługowych, w tym w szczególności w administrowaniu i działalności wspierającej” – dodano.

tus/ osz/


Artykuły powiązane

Paliwa z Rosji na cenzurowanym

Kategoria: Trendy gospodarcze
Przez dziesięciolecia Rosja była dla Polski dominującym dostawcą ropy naftowej, gazu ziemnego, produktów naftowych oraz węgla. Już po roku od rozpoczęcia rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie Polska przestała jednak importować z Rosji najważniejsze surowce energetyczne. Zostały one zastąpione przez paliwa pochodzące z innych krajów. Dane statystyk handlu zagranicznego wskazują, że przedmiotem importu z Rosji pozostał obecnie tylko gaz LPG.
Paliwa z Rosji na cenzurowanym

Mikołaj Kopernik na polskich znakach pieniężnych

Kategoria: Analizy
Mikołaj Kopernik, znany przede wszystkim jako wybitny astronom, w historii zapisał się również jako ekonomista i jeden z pierwszych orędowników nowoczesnej polityki pieniężnej.
Mikołaj Kopernik na polskich znakach pieniężnych

Banki centralne kontynuują rekordowe zakupy złota

Kategoria: Trendy gospodarcze
Banki centralne w 2023 r. kontynuowały politykę zwiększania rezerw złota. Trend ten trwa nieprzerwanie od globalnego kryzysu finansowego, pod wpływem którego nastąpiła decydująca zmiana nastawienia banków do złota.
Banki centralne kontynuują rekordowe zakupy złota