NBP: Spadł udział firm prognoz. podniesienie płac w IV kw.

Udział firm prognozujących podniesienie płac w IV kw. 2023 r. znacząco spadł; obniżył się też odsetek przedsiębiorstw planujących podwyżki w ciągu najbliższych 12 miesięcy – podano w najnowszej wersji raportu NBP „Szybki Monitoring”.

„Znacząco spadł udział firm prognozujących podniesienie płac w kolejnym kwartale (do 37,6 proc. z 43,1 proc., s.a.). Nadal był jednak wyraźnie wyższy od wieloletniej średniej (27,4 proc.). Spadek ten był obserwowany we wszystkich analizowanych przekrojach, przy czym najgłębszy odnotowano w grupie największych podmiotów (do 37,4 proc. z 45,9 proc.), a w przekroju branżowym – w energetyce, usługach i budownictwie” – napisano w raporcie.

„Obniżył się także odsetek przedsiębiorstw przewidujących zwiększenie wynagrodzeń w ciągu najbliższych 12 miesięcy (do 71,3 proc. z 74,8 proc., s.a.), choć także on był wyraźnie wyższy od długookresowej średniej (63,2 proc.)” – dodano.

Jak wynika z badania, nieznacznie wzrosła natomiast przeciętna wysokość planowanych w perspektywie kwartału podwyżek wynagrodzeń (do 6,9 proc. z 6,6 proc. w II kw. br., s.a.), przy ich stabilnej medianie (5 proc.).

„W grupie firm zapowiadających podwyżki w IV kw. br., blisko 25 proc. planuje wzrost wynagrodzeń o mniej niż 5 proc., 67 proc. firm – o 5-10 proc., a 8 proc. respondentów – o ponad 10 proc. W perspektywie rocznej skala prognozowanych podwyżek pozostała zbliżona do wartości notowanej w poprzednim kwartale: jej średnia wartość wyniosła 8,5 proc. (wobec 8,4 proc. w II kw. 2023 r., s.a.), a mediana rozkładu utrzymała się na poziomie 8 proc.” – napisano w raporcie.

pat/ osz/


Artykuły powiązane

W Europie firm wolniej przybywa niż ubywa

Kategoria: Oko na gospodarkę
Wysoka inflacja pogarsza warunki prowadzenia biznesu w krajach UE. Z kwartału na kwartał maleje liczba firm otwierających działalność gospodarczą i przybywa upadających. W Polsce biznes na razie wychodzi obronną ręką. Maleje wprawdzie liczba rejestracji, ale mniej jest także upadłości.
W Europie firm wolniej przybywa niż ubywa

Czy krzywa Phillipsa może wyjaśnić ostatni wzrost płac?

Kategoria: Trendy gospodarcze
W ostatnich miesiącach wzrost wynagrodzeń w USA, pomimo wyjątkowo „ścisłego” rynku pracy (czyli takiego, w którym popyt na pracę przeważa nad jej podażą),  wydaje się zwalniać, co stanowi zagadkę dla standardowych modeli „luzu” (chłonności) na tym rynku.
Czy krzywa Phillipsa może wyjaśnić ostatni wzrost płac?

Firmy deklarują mniejszą niepewność niż na początku wojny

Kategoria: Pracownicy NBP
Przedsiębiorstwa oceniały niepewność przyszłej sytuacji ekonomicznej w czerwcu 2022 r. jako niższą niż w marcu tego roku. Efekt pierwszego szoku minął, niemniej poziomom niepewności wciąż daleko do normalizacji – mówi dr Piotr Boguszewski odpowiedzialny w NBP za szybki monitoring przedsiębiorstw.
Firmy deklarują mniejszą niepewność niż na początku wojny