NBP: Oceny perspektyw dział. inwestycyjnej zróżnicowane

Oceny perspektyw działalności inwestycyjnej wśród firm są zróżnicowane, duże przedsiębiorstwa formułują wyraźnie bardziej optymistyczne plany w tym obszarze – podano w najnowszej wersji raportu NBP „Szybki Monitoring”.

„W świetle wyników SM NBP klimat inwestycyjny w SPN jest zróżnicowany: słabym nastrojom w średnich przedsiębiorstwach towarzyszy optymizm w grupie największych firm. Największe podmioty formułują optymistyczne plany dotyczące nowych inwestycji (zarówno na najbliższy kwartał jak i na rok), a także planują wyraźny wzrost nakładów w kolejnym kwartale. Pozytywny klimat inwestycyjny utrzymuje się także m.in. w krajowych przedsiębiorstwach prywatnych i u nieeksporterów, a w przekroju branżowym: w budownictwie oraz w przemyśle. Perspektywy inwestycyjne poprawiały się zdecydowanie także w firmach wytwarzających dobra konsumpcyjne, przy szczególnie wyraźnej zmianie wśród producentów dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku” – napisano w raporcie.

„Wśród czynników utrudniających rozwój firm nadal największą rolę odgrywają rosnące koszty materiałów i surowców (17 proc. wskazań), choć znaczenie tego czynnika w ostatnich kwartałach się zmniejsza. Coraz większym obciążeniem dla firm są natomiast rosnące koszty pracy (13 proc. wskazań). Inwestorom nie sprzyja także otoczenie prawno-podatkowe i obawy co do kształtowania się przyszłego popytu (po ok. 9 proc. wskazań)” – dodano.

Jak wskazują autorzy raportu, wyniki SM NBP potwierdzają jednocześnie małe znaczenie barier finansowych w kontekście planów rozwojowych firm – 4,3 proc. firm informowało o trudnościach z dostępnością finansowania kredytowego.

„Można to wiązać m.in. z rosnącym od lat i rekordowo wysokim stopniem samofinansowania działalności inwestycyjnej – aż 59 proc. inwestorów zamierza sfinansować planowane inwestycje ze środków własnych. W tym czasie równolegle obniżało się i jest historycznie niskie deklarowane znaczenie kredytów w finansowaniu inwestycji (19 proc. inwestorów planowało sfinansować nowe inwestycje z tego źródła). W przypadku korzystania ze źródeł obcych od 4 lat inwestorzy częściej niż po kredyt sięgają bowiem po inne pozabankowe źródła finansowania tych nakładów (22 proc.)” – napisano. (PAP Biznes)

pat/ ana/


Artykuły powiązane

Utrzymanie odporności i odnowy w Europie: fakty kształtujące przyszłość

Kategoria: Trendy gospodarcze
W tym artykule dowodzimy, że przyszłość gospodarcza Europy zależy od jej zdolności do konkurowania na poziomie międzynarodowym na gruncie innowacji, szczególnie w dziedzinie strategicznych technologii związanych z transformacją klimatyczną.
Utrzymanie odporności i odnowy w Europie: fakty kształtujące przyszłość

Cyfryzacja przedsiębiorstw w czasie pandemii COVID-19

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pandemia przyspieszyła transformację cyfrową, która stała się integralną częścią społeczeństwa oraz przetrwania europejskich i amerykańskich firm. Unia Europejska pozostaje jednak w tyle za Stanami Zjednoczonymi pod względem cyfryzacji przedsiębiorstw.
Cyfryzacja przedsiębiorstw w czasie pandemii COVID-19