NBP: Nie oczekuje się większego zainteresowania kred. bankowym

Nie należy oczekiwać zwiększonego zainteresowania kredytem bankowym ze strony firm – podano w najnowszej wersji raportu NBP „Szybki Monitoring”.

„Ze względu na nadal niski odsetek przedsiębiorstw planujących rozpoczęcie nowych inwestycji finansowanych kredytem w nadchodzącym kwartale i wyraźne odchodzenie od planów finansowania projektów kredytem bankowym na rzecz środków własnych, aktywność inwestycyjna firm w najbliższym okresie nie będzie prawdopodobnie generować zwiększonego zapotrzebowania SPN na finansowanie bankowe” – napisano.

NBP podał, że w świetle wyników SM NBP odsetek firm planujących wzrost zadłużenia w IV kw. spadł do 20,8 proc. z 22,6 proc.

map/ ana/


Artykuły powiązane

Firmy deklarują mniejszą niepewność niż na początku wojny

Kategoria: Pracownicy NBP
Przedsiębiorstwa oceniały niepewność przyszłej sytuacji ekonomicznej w czerwcu 2022 r. jako niższą niż w marcu tego roku. Efekt pierwszego szoku minął, niemniej poziomom niepewności wciąż daleko do normalizacji – mówi dr Piotr Boguszewski odpowiedzialny w NBP za szybki monitoring przedsiębiorstw.
Firmy deklarują mniejszą niepewność niż na początku wojny

Bilans a wynik finansowy NBP

Kategoria: Analizy
Bank centralny postrzegany jest głównie przez pryzmat celów i zadań, jakie wykonuje, określających jego funkcje pełnione w gospodarce. Rzadziej jednak patrzy się na niego, jak na jednostkę gospodarczą, której działalność jest widoczna w bilansie, a jej efekty odzwierciedlone w jego rachunku zysków i strat.
Bilans a wynik finansowy NBP