NBP: Nie oczekuje się większego zainteresowania kred. bankowym

Nie należy oczekiwać zwiększonego zainteresowania kredytem bankowym ze strony firm – podano w najnowszej wersji raportu NBP „Szybki Monitoring”.

„Ze względu na nadal niski odsetek przedsiębiorstw planujących rozpoczęcie nowych inwestycji finansowanych kredytem w nadchodzącym kwartale i wyraźne odchodzenie od planów finansowania projektów kredytem bankowym na rzecz środków własnych, aktywność inwestycyjna firm w najbliższym okresie nie będzie prawdopodobnie generować zwiększonego zapotrzebowania SPN na finansowanie bankowe” – napisano.

NBP podał, że w świetle wyników SM NBP odsetek firm planujących wzrost zadłużenia w IV kw. spadł do 20,8 proc. z 22,6 proc.

map/ ana/


Artykuły powiązane

Firmy deklarują mniejszą niepewność niż na początku wojny

Kategoria: Pracownicy NBP
Przedsiębiorstwa oceniały niepewność przyszłej sytuacji ekonomicznej w czerwcu 2022 r. jako niższą niż w marcu tego roku. Efekt pierwszego szoku minął, niemniej poziomom niepewności wciąż daleko do normalizacji – mówi dr Piotr Boguszewski odpowiedzialny w NBP za szybki monitoring przedsiębiorstw.
Firmy deklarują mniejszą niepewność niż na początku wojny

Refleksje po wiosennym zawirowaniu w amerykańskim sektorze bankowym

Kategoria: Usługi finansowe
Wiosenne zawirowania w amerykańskim sektorze bankowym raz jeszcze dobitnie pokazały, że banki, które w normalnych warunkach nie są uznawane za systemowe, w sytuacji kryzysowej mogą się takimi stać. By zapobiec powtórce wydarzeń, podejmowane są teraz w USA działania mające na celu dalsze wzmocnienie banków, szczególnie dużych regionalnych, a także samego nadzoru.
Refleksje po wiosennym zawirowaniu w amerykańskim sektorze bankowym

Fuzje i przejęcia w europejskiej bankowości

Kategoria: Analizy
Praktyka gospodarcza ostatnich lat wyraźnie pokazuje, że sektor finansowy jest jednym z głównych obszarów dokonywania fuzji i przejęć na świecie.
Fuzje i przejęcia w europejskiej bankowości