NBP: Banki planują kontynuację zaostrzenia polityki kredytowej

Banki planują w II kwartale 2020 roku kontynuację zaostrzenia polityki kredytowej, skala zaostrzenia ma być bardzo silna w przypadku kredytów dla przedsiębiorstw i kredytów konsumpcyjnych – wynika z ankiety NBP w kwartalnym opracowaniu „Sytuacja na rynku kredytowym”. W przypadku kredytów mieszkaniowych zaostrzenie to ma być znaczne.

W raporcie NBP zaznaczył, że ze względu na wysoką niepewność co do gospodarczych skutków epidemii COVID-19 odpowiedzi banków dotyczące przewidywań na II kwartał 2020 r. należy traktować z dużą ostrożnością. W szczególności przewidywania banków wyrażone w momencie wypełniania ankiety mogą nie uwzględniać istotnych wydarzeń, w tym w szczególności w zakresie działań instytucji publicznych, które miały miejsce w późniejszym okresie.

Informacja została przygotowana na podstawie ankiety, która w I połowie kwietnia 2020 r. wypełniły 24 banki o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 87 proc.

Poniżej oczekiwania banków na II kwartał 2020 r. z ankiety NBP „Sytuacja na rynku kredytowym”:

KREDYTY DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Na II kw. banki przewidują bardzo silne zaostrzenie polityki kredytowej dla wszystkich kategorii kredytów, w szczególności dla MSP. Spadek popytu na większość kategorii kredytów, zwłaszcza na kredyty długoterminowe dla MSP. Odmiennie banki oceniają perspektywę zmian popytu na krótkoterminowe kredyty dla dużych przedsiębiorstw i oczekują jego wzrostu.

W przypadku polityki kredytowej, banki planują kontynuację zaostrzania kryteriów polityki kredytowej odnośnie do przedsiębiorstw, bardziej wyraźnego w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Nieznaczne zaostrzenie niektórych warunków udzielania kredytów.

KREDYTY MIESZKANIOWE

Na II kw. banki przewidują znaczne zaostrzenie polityki kredytowej oraz bardzo silny spadek popytu. W przypadku polityki kredytowej, banki planują zaostrzenie kryteriów oraz większości warunków udzielania kredytów przy jednoczesnym obniżeniu pozaodsetkowych kosztów kredytu.

KREDYTY KONSUMPCYJNE

Na II kwartał 2020 r. banki przewidują bardzo silne zaostrzenie polityki kredytowej i głęboki spadek popytu. W przypadku polityki kredytowej, banki planują dalsze zaostrzanie kryteriów udzielania kredytów oraz wszystkich warunków udzielania kredytu, które obejmuje ankieta.

pat/ asa/


Artykuły powiązane

Dzięki 500+ banki zauważą biedniejsze rodziny

Kategoria: Analizy
Dzięki 500+ banki zauważą biedniejsze rodziny

Wielka moc chińskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Kategoria: Trendy gospodarcze
Wielka moc chińskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Banki-matki nie będą już hołubić banków-córek

Kategoria: Analizy
Banki-matki nie będą już hołubić banków-córek

Popularne artykuły

Gdzie będzie polska gospodarka za lat 5, 10

Kategoria:
Gdzie będzie polska gospodarka za lat 5, 10

Finanse publiczne: Brak długofalowego myślenia

Kategoria: Rynki kapitałowe
Finanse publiczne: Brak długofalowego myślenia

Bankowość pod okiem Allaha

Kategoria: Rynek bankowy
Bankowość pod okiem Allaha

Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium

Kategoria: Polityka pieniężna
Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium

Łosoś nie zastąpi ropy. Norwegia w kryzysie

Kategoria: Wskaźniki ekonomiczne
Łosoś nie zastąpi ropy. Norwegia w kryzysie

Pracownicy widmo, czyli jak komputery wynajmują ludzi do prostych prac

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pracownicy widmo, czyli jak komputery wynajmują ludzi do prostych prac