MF: Państwowy Dług Publiczny na koniec I kw. ’20 – 1 045 473,8 mln zł

Państwowy Dług Publiczny na koniec I kw. 2020 r. wyniósł 1 045 473,8 mln zł, co oznacza wzrost o 5,5 proc. (54 532,9 mln zł) kdk – podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Jak podaje MF zmiana PDP w I kw. 2020 r. była wynikiem:

– wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 55 218,7 mln zł (+6,1 proc.), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 55 081,1 mln zł (+6,1 proc.),

– spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 688,0 mln zł (-0,8 proc.), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków (JST) o 847,1 mln zł (-1,1 proc.),

– wzrostu zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 2,2 mln zł (+3,8 proc.).

Zadłużenie sektora finansów publicznych przed konsolidacją wyniosło na koniec I kw. 2020 r. 1 126 399,5 mln zł, co oznaczało wzrost o 62 436,7 mln zł (+5,9 proc.) w porównaniu z końcem 2019 r.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wyniósł na koniec I kw. 2020 r. 1 103 023,0 mln zł, co oznaczało wzrost o 57 894,1 mln zł (+5,5 proc.) w I kw. 2020 r.

Na zmianę wysokości długu EDP w I kw. 2020 r., poza zmianami w PDP, wpłynęły przede wszystkim:
– wzrost zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego o 1626,6 mln zł,
– zmiana stanu konsolidacji wzajemnych zobowiązań jednostek sektora, w tym: skarbowych papierów wartościowych (SPW) posiadanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wraz z funduszami ochrony środków gwarantowanych (-642,1 mln zł) oraz depozytów na rachunku MF i SPW posiadanych przez fundusze umiejscowione w BGK (-155,7 mln zł), co spowodowało wzrost długu EDP w wyniku spadku konsolidacji wzajemnych zobowiązań sektora,
– wzrost zadłużenia przedsiębiorstw zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (1351,7 mln zł),
– pomniejszająco na dług EDP, w stosunku do PDP, wpłynęło zwiększenie wartości zobowiązań wymagalnych (o 251,1 mln zł).

tus/asa/


Artykuły powiązane

Nadszedł czas na redefinicję pojęcia długu publicznego

Kategoria: Analizy
Nadszedł czas na redefinicję pojęcia długu publicznego

Powracające kłopoty fiskalne

Kategoria: Analizy
Powracające kłopoty fiskalne

Popularne artykuły

Gdzie będzie polska gospodarka za lat 5, 10

Kategoria:
Gdzie będzie polska gospodarka za lat 5, 10

Finanse publiczne: Brak długofalowego myślenia

Kategoria: Rynki kapitałowe
Finanse publiczne: Brak długofalowego myślenia

Bankowość pod okiem Allaha

Kategoria: Rynek bankowy
Bankowość pod okiem Allaha

Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium

Kategoria: Polityka pieniężna
Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium

Łosoś nie zastąpi ropy. Norwegia w kryzysie

Kategoria: Wskaźniki ekonomiczne
Łosoś nie zastąpi ropy. Norwegia w kryzysie

Pracownicy widmo, czyli jak komputery wynajmują ludzi do prostych prac

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pracownicy widmo, czyli jak komputery wynajmują ludzi do prostych prac